ENTREEBEWIJS
Om bij ons een voorstelling te bezoeken beschik je over een geldig entreebewijs in de vorm van een kaartje of een e-ticket dat je desgevraagd aan onze medewerkers kan laten zien.

TOEGANG TOT DE FILMZAAL
Om jouw ervaring van de film zo prettig mogelijk te maken, hebben we besloten dat het na aanvang van de hoofdfilm niet meer mogelijk is om toegang te krijgen tot de filmzaal. Zorg dat je op tijd bent. We hebben meestal maar een kort voorprogramma.

MOBIELE TELEFOON
Voor een zo prettig mogelijke voorstelling is het gebruik van je mobiele telefoon of smartphone tijdens de voorstelling niet toegestaan. Zet je telefoon uit of op stil zonder trilfunctie.

OVERLAST
Als je onverhoopt overlast veroorzaakt, dan zijn onze medewerkers gerechtigd je daarop aan te spreken en, in het uiterste geval, je de toegang tot Cinecenter te ontzeggen.

STOELEN
Steun niet met je voeten op de rugleuning van de stoel voor je. Dit is onprettig voor degene die voor je zit en kan schade veroorzaken aan de stoelen.

ROKEN
Het is niet toegestaan om binnen Cinecenter tabak te roken, elektronisch te roken of te dampen.

GARDEROBE
Wij hebben geen ruimte voor een garderobe of om spullen in bewaring te nemen.

MEDEWERKERS
Voor een prettig bezoek aan ons filmtheater vragen wij je vriendelijk om de aanwijzingen van onze medewerkers op te volgen. Dit geldt altijd en in het bijzonder bij calamiteiten.

LEEFTIJDSGRENS
We gaan ervan uit dat onze bezoekers zich houden aan de leeftijdsgrenzen zoals vastgesteld door de Kijkwijzer. Wij mogen bij twijfel om legitimatie vragen en zijn verplicht je de toegang te ontzeggen als je te jong bent. Zie ook onze algemene voorwaarden.

CONSUMPTIES
Het nuttigen van zelf meegebrachte drink- en/of etenswaren is niet toegestaan. Je mag bij onze Cinebar aangeschafte consumpties gerust meenemen naar de zaal indien je na afloop je kopje, flesje of glas weer aflevert bij de bar.

ALCOHOL
Wij verkopen geen alcoholische consumpties aan personen jonger dan 18 jaar. In geval van twijfel zijn wij wettelijk verplicht om jou om legitimatie te vragen. Kun je die niet overleggen of bestaat er gerede twijfel over de echtheid van het document, dan verkopen wij geen alcohol aan je.
Onze medewerkers zijn gerechtigd om het aantal te verstrekken consumpties te limiteren.
Klik hier voor meer informatie over de wetgeving
.

OPNAMES MAKEN
Het is ten strengste verboden om opnames te maken tijdens filmvoorstellingen.

SCHADE EN DIEFSTAL
Let goed op je persoonlijke eigendommen tijdens je bezoek aan Cinecenter. Cinecenter aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel, diefstal, verlies, vermissing of schade aan bezittingen van haar bezoekers ontstaan tijdens en/of ten gevolge van een bezoek aan Cinecenter.

GEVONDEN VOORWERPEN
Lever gevonden voorwerpen in bij de bar in de foyer. Mocht je zelf iets vergeten of verloren zijn, dan kun je tijdens openingstijden Cinecenter bellen om te vragen of het verloren voorwerp gevonden is. Onze contactinformatie vind je hier.

HUISDIEREN
Voor een prettige voorstelling voor iedereen is het niet toegestaan om huisdieren mee de filmzaal in te nemen of in bewaring te geven bij medewerkers. Als je je huisdier hebt meegenomen, dan zullen we je geen toegang verschaffen tot de voorstelling.

TERUGGAVE KAARTEN
Je bent zelf verantwoordelijk voor je filmkeuze. Als je die film niet leuk vond of slecht vond kun je de kaarten niet teruggeven. Enkel in uitzonderlijke gevallen zullen wij overgaan tot terugname van reeds aangeschafte kaarten.

FEEDBACK
Als je een vraag, opmerking of klacht hebt, die niet direct op de vloer kan worden beantwoord of opgelost dan kun je ons een e-mail sturen.

EIGENDOMMEN
We gaan er van uit dat je geen eigendommen van Cinecenter ontvreemdt. Bij beschadiging van voorwerpen in en om het pand stellen we je aansprakelijk voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.

FIJNE VOORSTELLING EN GRAAG TOT ZIENS!