Voorpremiere: Hope Gap

Regie: William Nicholson, Verenigd Koninkrijk, 101 MIN, Engels, AL

Cast: Bill Nighy, Josh O’Connor, Annette Bening

CineDiner Kaarten

Hope Gap is een karakterstudie van een man en een vrouw die gezien hun karakters nooit met elkaar hadden moeten trouwen. Het huwelijk eindigt na 29 jaar als de man  opbiecht dat hij verliefd is geworden op een andere vrouw.

Grace (Annette Bening) en Edward (Bill Nighy) wonen in een klein dorp bij de klif van Hope Gap in Engeland. Als hun zoon Josh (Josh O’Connor) een weekend komt logeren informeert zijn vader hem dat hij van plan is om nog dezelfde dag zijn moeder te verlaten. Het eens zo hechte gezin wordt nu geconfronteerd met een nieuwe situatie waarin emoties als ongeloof, woede, onmacht maar ook hoop elkaar kruisen.

Alhoewel alle drie de acteurs steengoed spelen, is vooral Josh O’Connor volledig in zijn element. Zijn personage in Hope Gap is een kind tussen twee vechtende ouders die niet begrijpt dat het ideaalbeeld kapot is en wanhopig probeert beide kanten weer met elkaar te laten praten. Net als hij zelf, probeert de film geen partij te kiezen en wil het vooral te laten zien wat het kan betekenen om na dertig jaar de balans van een huwelijk op te maken.

Regisseur William Nicholson bewerkte zijn toneelstuk dat over de echtscheiding van zijn eigen ouders gaat. Hij behandelt het thema met veel gevoel en probeert eerlijk te zijn tegenover beide partijen. De pijn van de hoofdpersonages, maar ook hun veerkracht is een herinnering voor iedereen met een gebroken hart dat ze niet alleen zijn.

English Synopsis

Hope Gap is a character study of a husband and wife who, given their respective personalities, never should have gotten married. Their marriage ends after 29 years after the husband confesses that he has fallen in love with another woman.

Grace (Annette Bening) and Edward (Bill Nighy) live in a small village near the cliffs of Hope Gap in England. When their son, Josh (Josh O’Connor) comes to stay the weekend, his father informs him that he’s planning to leave Josh’s mother that same day. This once tight-knit family is now facing a new situation, where disbelief, anger, powerlessness and hope meet.

Although all three actors excel, Josh O’Connor in particular seems to be in his element. His character in Hope Gap is a child, caught between two warring parents, unable to come to terms with the destruction of his parental ideal and desperately trying to reunite the two. Like Josh, the film refuses to pick a side – instead, it’s content to show what it means to take stock of thirty years of marriage.

Director William Nicholson adapted his own screenplay, itself based on his parents’ divorce. Nicholson treats the themes with finesse and tries to do right by both sides. The characters’ pain as well as their resilience serves as a reminder to the brokenhearted: you’re not alone.