Tolkien

Regie: Dome Karukoski, VS, 112 MIN, Engels, 12+

Cast: Nicholas Hoult, Lily Collins, Colm Meaney, Derek Jacobi, Anthony Boyle, Patrick Gibson, Tom Glynn-Carney

CineDiner

Film en diner voor €26,50
Lees hier hoe het werkt. Koop een cinediner

CineDiner Kaarten

Tolkien vertelt over de vormende jaren van de befaamde schrijver wiens fantasierijke verhalen over mensen, elven, orcs en een ring uiteindelijk vele harten heeft veroverd. De inspiratie voor de verhalen haalt hij uit de bijzondere ervaringen met zijn vrienden en de oorlog die deze vriendengroep bijna zou verscheuren.

In zijn jonge jaren leert Tolkien een groep jongens die al snel een hechte band vormen met elkaar. Ze besluiten met jeugdig enthousiasme dat ze de wereld gaan veranderen met hun kunst. Tolkien is binnen deze groep de man van het geschreven woord, geobsedeerd door taal.

De broederschap wordt sterker naarmate de jaren verstrijken. Als de Eerste Wereldoorlog uitbreekt wordt niet alleen de groep, maar ook Tolkien’s rijke fantasiewereld flink op de proef gesteld. Al deze ervaringen hebben hem geïnspireerd om zijn befaamde verhalen over Midden Aarde te schrijven.

 

 

 

 

 

 

English Synopsis

Tolkien tells about the formative years of the famous writer whose imaginative stories about people, elves, orcs and a ring eventually won many hearts. He gets the inspiration for the stories from the special experiences with his friends and the war that this group of friends would almost tear apart.

In his younger years, Tolkien meets a group of boys who would soon become close friends. They decide, with youthful enthusiasm, to change the world through art. Within this group Tolkien is the man of the written word, obsessed with language.

The brotherhood becomes stronger as the years pass. When the First World War breaks out, not only the group, but also Tolkien’s rich fantasy world is put to the test. All these experiences inspired him to write his famous stories about Middle Earth.