War on Education

Regie: Stefano Di Pietro, , 57 MIN, Ukrainian / English with English subtitles,

Cast:

Thu 6 Jun

CineDiner

Dinner & a movie voor €31,50
Meer info vind je hier. Koop een cinediner

CineDiner Kaarten

Special: 6 juni 19.00
Na afloop van de voorstelling van War on Education is er een Q+A met regisseur Stefano Di Pietro, executive producer Steven Stegers  en journalist en Rusland- en Oekraïne-kenner Jelle Brandt Corstius.

De situatie in Oekraïne heeft terecht veel aandacht gekregen sinds Rusland in februari 2022 zijn grootschalige invasie lanceerde.

De meeste berichtgeving gaat over de militaire operaties, de humanitaire crisis en internationale zaken. Minder aandacht is er voor de ideologie achter de invasie en de rol van het onderwijs in dit conflict.

Door micro-verhalen van moedige leraren te combineren met een diepgaande analyse van het onderwijssysteem door autoriteiten, academici en NGO’s, onderzoekt de docu War on Education de huidige situatie van het schoolsysteem en de historische hervormingen die plaatsvinden in tijden van oorlog. .

Het misbruik van de geschiedenis door Poetin, inclusief de introductie van één enkel lesboek waar scholen hun geschiedenisles uit móeten geven, en de systematische aanvallen op het onderwijs, is het resultaat van een eeuwenoude strategie die zijn oorsprong vindt in de tijd van de tsaren. Het Russische leger richt zich systematisch op Oekraïense onderwijsinstellingen en statelijke actoren ontkennen de Oekraïense identiteit en het bestaansrecht als natie. Dit gebeurt omdat ze weten dat onderwijs een wapen is dat ze hebben gebruikt om hun opvattingen op te leggen aan vorige, huidige en toekomstige generaties.

De veerkracht van de Oekraïners laat zien wat een volk kan doen als het verenigd is om dingen te veranderen. De film vertelt een verhaal dat, ook al wordt het slechts aan de oppervlakte aangestipt door de grote internationale kranten, toch de aandacht van het grote publiek trekt.

Na afloop van de voorstelling van War on Education is er een Q+A met regisseur Stefano di Pietro, executive producer Steven Stegers  en journalist en Rusland- en Oekraïne-kenner Jelle Brandt Corstius.

De pers over War on Education

  • “Talking with many amazing Ukrainians during wartime, I realised there was a much bigger story to tell, one that connects to universal and timeless values that I deeply care about and I always try to communicate in my films.” Director Stefano di Pietro

English Synopsis

Ukraine has rightfully received widespread news coverage since Russia launched its full-scale invasion in February 2022.

Most of the information has been about the military operations, the humanitarian crisis and international affairs. Not much attention has been given to the ideology behind the invasion and the role of education in this conflict. By mixing micro-stories of brave teachers, and an in-depth analysis of the education system by authorities, academics, and NGOs, “War on Education” investigates the current situation of the school system and the historical reform happening in a time of war.

The misuse of history by Putin, including the introduction of a single history schoolbook and the systematic attacks on education, is the result of an ancient strategy that finds its origins in the times of the Tsars. The Russian army is systematically targeting Ukrainian educational institutions and state actors deny Ukrainian identity and right to exist as a Nation.

This is happening because they know that education is a weapon they have been using to impose their views on past, present and future generations… Ukrainians’ resilience shows what a people can do if they are united to change things. The film tells a story that, while only touched on the surface by major international newspapers, urges mainstream attention.