Voorpremière: I Am Greta

Regie: Nathan Grossman, Zweden, 102 MIN, Zweeds, Engels, AL

Cast: Greta Thunberg

CineDiner Kaarten

Een prachtige en bijzonder roerende film over klimaat-activist Greta Thunberg. Dankzij unieke toegang tot haar leven, zie je het verhaal achter de bekende nieuwsfeiten. Een indrukwekkend, intiem en buitengewoon verhaal waar volharding, tragiek, levensgeluk en inspiratie op een manier samenkomen, zoals je zelden zag.

Een nogal serieus uitziende 15-jarige scholier zit elke dag, moederziel alleen en tegen de wens in van haar ouders, voor het Zweedse parlement. Ze staakt van school om de klimaat-crisis op de agenda van de politiek te krijgen. Zonder enig succes. Maar in de loop van deze weken sluiten andere leerlingen zich bij haar aan en worden haar video’s meer en meer gedeeld. Drie jaar eerder. Greta raakt in een diepe depressie na het zien van een film op school over hongerige ijsberen, orkanen en droogte. Ze stopt met eten en praten en wordt heel erg ziek. Pas als ze bedenkt dat ze er ook iets aan kan gaan doen, krijgt ze weer levensmoed. Met het groeien van haar actie, bloeit ze op en terwijl de wereld om haar heen ontploft en haar ouders soms staan te stuiteren van de zenuwen lijkt zij juist te ontspannen. Koppig, eigenwijs en intelligent als ze is, hebben haar ouders bijna geen vat op haar. Ze weet hoe ze het wil en ze wil het zelf doen.

Wat volgt is een werkelijk ongelofelijk verhaal, dat Hollywood niet beter had kunnen verzinnen en die haar huiveringwekkende climax vindt in de zeiltocht die haar naar de VN-conferentie in New York moet brengen. Een film waar je diep geroerd weer uitkomt. I Am Greta van Nathan Grossman is een zeer persoonlijke en intieme documentaire over de Zweedse activist Greta Thunberg, gemaakt in cinéma vérité stijl waarin hij haar met instemming van haar ouders van zeer nabij volgt tijdens ontmoetingen met wereldleiders, protestbijeenkomsten en thuis bij haar familie. De film ging in wereldpremière op het Filmfestival van Venetië en is vanaf 22 oktober in de Nederlandse bioscopen te zien.

English Synopsis

Beautiful and touching film about climate activist Greta Thunberg. With unprecedented access to her life, the audience is able to see the story beyond what’s readily available on the news. An impressive, intimate and extraordinary tale of persistence, tragedy, happiness and inspiration all come together in a unique, never before seen way.

A somewhat earnest looking 15 year old student sits in front of the Swedish parliament, alone and against the explicit wishes of her parents. The girl is on strike, in an effort to make politicians take note of the climate crisis and put it on their agenda. Without success – at first. But as the weeks go on, more students join the young Greta in her plight. Her videos starts racking up more and more shares on social media.

Three years earlier. Greta becomes deeply depressed after seeing a film in school about starving polar bears, hurricane and droughts. She stops eating and talking and falls seriously ill. It’s not until she realizes that she could be taking action, that she starts to regain her faith in life.

As her protest gains in power, she blossoms – while the world around her burns and her parents become increasingly agitated, Greta seems to come into her own. Headstrong and intelligent as she is, she almost completely eludes her parents’ grasp. She knows what she wants and she wants to accomplish it herself.

What follows is a truly incredible story, one that Hollywood wouldn’t have been able to come up with if it had tried and which leads to an electrifying climax in the sailing trip that is supposed to bring her to the UN conference in New York. A film that will leave you deeply moved, I Am Greta from director Nathan Grossman is a personal and intimate documentary, shot in cinéma vérité style and following Greta extremely closely as she meets world leaders, organizes protest and spends time with her family at home. The film premiered at the Venice International Film Festival and premieres in Dutch film theatres on October 22.