Hope Gap

Regie: William Nicholson, Verenigd Koninkrijk, 101 MIN, Engels,

Cast: Bill Nighy, Annette Benning, Josh O’Connor

CineDiner

Film en diner voor €26,50
Lees hier hoe het werkt. Koop een cinediner

CineDiner Kaarten

Hope Gap volgt het ontrafelen van drie levens. Er is geen gemakkelijk antwoord, geen eenvoudige oplossing. Uiteindelijk is het allemaal een kwestie van leven en overleven.

Grace (Annette Bening) en Edward (Bill Nighy) wonen in een klein dorp bij de klif van Hope Gap in Engeland en zijn 29 jaar getrouwd. Als hun zoon Josh (Josh O’Connor) een weekend komt logeren informeert zijn vader hem dat hij van plan is om nog dezelfde dag zijn moeder te verlaten. Het eens zo hechte gezin wordt nu geconfronteerd met een nieuwe situatie waarin emoties als ongeloof, woede, onmacht maar ook hoop elkaar kruisen.

Alhoewel alle drie de acteurs steengoed spelen, is vooral Josh O’Connor volledig in zijn element. Zijn personage in Hope Gap is een kind tussen twee vechtende ouders die niet begrijpt dat het ideaalbeeld kapot is en wanhopig probeert beide kanten weer met elkaar te laten praten. Net als hemzelf, probeert de film geen partij te kiezen en wil het vooral te laten zien wat het kan betekenen om na dertig jaar de balans van een huwelijk op te maken.

English Synopsis

Hope Gap follows the unraveling of three lives. Grace (Annette Bening) and Edward (Bill Nighy) live in a small village off the cliff of Hope Gap in England and have been married for 29 years. When their son Josh (Josh O’Connor) comes to stay for a weekend, his father informs him that he is planning to leave his mother the same day. The once close-knit family is now confronted with a new situation in which emotions such as disbelief, anger, powerlessness but also hope intersect.

Although all three actors play stoneware, Josh O’Connor in particular is completely in his element. His character in Hope Gap is a child between two fighting parents who does not understand that the ideal image is broken and desperately tries to make both sides talk again. Just like himself, the film does not try to choose a party and wants to show what it can mean to take stock of a marriage after thirty years.