Beanpole

Regie: Kantemir Balagov, Rusland, 130 MIN, Russisch, 12+

Cast: Viktoria Miroshnichenko, Vasilisa Perelygina

CineDiner Kaarten

In het visueel overdonderende Beanpole toont regisseur Kantemir Balagov de oorlogstrauma’s van twee vrouwen die vochten in het Rode Leger.

Na de Tweede Wereldoorlog is Leningrad volledig verwoest. Terwijl zowel de mensen als de stad volledig in puin liggen, komt de steenkoude winter alweer extreem hard aanwaaien. We volgen als kijker twee vrouwen die proberen te overleven in deze erbarmelijke omstandigheden. Iya (Viktoria Miroshnichenko) werkt als verpleegster in een ziekenhuis voor oorlogsveteranen, waar zij voor het zoontje van haar vriendin Masha (Vasilisa Perelygina) zorgt. Wanneer Masha terugkeert van het front, moeten ze samen hun trauma’s onder ogen zien.

De getalenteerde (nog maar) 27-jarige Russische regisseur Kantemir Balagov (Tesnota) is terug met alweer zijn tweede speelfilm Beanpole. Ook in deze film durft hij het dialoog met het schokkende verleden van zijn land aan te gaan. Het levert wederom een indringend werk op. Deze keer over twee van de ongeveer één miljoen vrouwen die tijdens de Tweede Wereldoorlog vochten in het Rode Leger, maar wiens verhalen vervolgens uit de geschiedenis werden geschreven.

Beanpole is een verhaal over mensen voor wie de gruwel van de oorlog nooit geëindigd is, voor wie de vrede weer op zijn eigen manier de gruwel van de oorlog is.

English Synopsis

In the visually overwhelming Beanpole, director Kantemir Balagov shows the war traumas of two women who fought in the Red Army.

Leningrad was completely destroyed after the Second World War. While both the people and the city are completely in ruins, the stone-cold winter is already coming in extremely hard. As a viewer we follow two women who try to survive in these miserable circumstances. Iya (Viktoria Miroshnichenko) works as a nurse in a war veteran hospital, where she takes care of the son of her friend Masha (Vasilisa Perelygina). When Masha returns from the front, they have to face their traumas together.

The talented (only) 27-year-old Russian director Kantemir Balagov (Tesnota) is back with his second feature Beanpole. In this film, too, he dares to enter into a dialogue with the shocking past of his country. It again provides a penetrating work. This time about two of the approximately one million women who fought in the Red Army during the Second World War, but whose stories were subsequently written from history.

Beanpole is a story about people for whom the horror of war has never ended, for whom peace is again the horror of war in its own way.